Det här ger det dig

Det här ger det dig !

→ En professionell utbildning med focus på säkerhet och ergonomi.

→ Praktiskt lärande och övningar med utbildad certifierad instruktör.

→ Teoretisk undervisning med direkt koppling till praktiska moment.

→ Individuella och gemensamma studier med det bästa läromedlen.

→ Ökad förståelse med hjälp av övningar.

→ Ett säkert och tryggt handhavande vid användningen av motorsågen.