Utbildning

Utbildning

Advicer i Örnsköldsvik AB erbjuder professionell motorsågsutbildning för motorsågskörkort.
Utbildad motorsågsinstruktör och examinator, certifierad av Säker Skog.

Vi använder och följer Säker Skogs koncept.

Alla uppdrag inleds med ett kostnadsfritt samråd, där vi tillsammans med er gör en behovsanalys och ger information om utbildningen och våra tjänster.

Självklart kan du anlita oss för trädfällning också.

Vi utför uppdrag i hela Sverige och utbildar i klasserna  A B C D E varianterna V och S , E-bygg och RA.

 

                                                                                                                         Kontakta oss