Nyheter

Nyheter

Länk- tryck på texten

 

  Vem behöver körkort ?                stort träd

 

•Den 1 december 2012 börjar de nya reglerna i

AFS 2012:01 gälla.

 

 

 

 

 

 

 

• Rättelseblad till nya AFS en 2012:01
från Arbetsmiljöverket.

   sidan 6

   sidan 21

_________________________________________

 

Vi startar upp Konsulttjänster.

Anpassad till er verksamhet erbjuder Advicer AB.
                                           

       Riskanalyser, Behovsanalyser, Inköpsförslag, Förslag på rutiner.

      Dokumentation.Undersökningar och Bedömningar, Objektspecifikt.

      Krav på Kontroller, Produkter, Personligt skydd, Organisatoriska krav.

      Lagar och Förordningar.

    

    

                                     Kontakta oss