Värderingar

Våra Värderingar

Det här gäller /  Vårt arbete innebär

· Att se kundens behov och agera aktivt utifrån det, tillsammans med kunden.

· Ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att informera och ge rådgivning.

· Vår strävan ska alltid vara att ha ett ärligt och rakt uppträdande.

· Vi tar ansvar för vad vi gör, blir något fel rättar vi till det.

· Att skapa och förädla goda affärsrelationer och upprätthålla dessa långsiktigt.

· Att visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett bra personligt bemötande.